Veelgestelde vragen

Waarom is hout verbranden CO2 neutraal?

Bij verbranding van hout komt CO² vrij en dit is precies wat een boom nodig heeft om te kunnen leven en groeien. De hoeveelheid CO² die vrijkomt bij verbranding is gelijk aan de hoeveelheid CO² die vrijkomt als het hout wordt verteerd in de natuur door bacteriën en schimmels. Het gebruik van houtpellets draagt bij aan een positief resultaat in het behalen van de Kyoto doelstellingen.

Waarom zijn houtpellets milieuvriendelijker dan hout?

Houtpellets worden verbrand door een pelletkachel die daar speciaal voor ontworpen is. Hierdoor haalt een pelletkachel een rendement van 90% terwijl een gewone houtkachel maar een rendement haalt van 50%. Het zal duidelijk zijn dat een houtkachel meer hout gebruikt dan een pelletkachel houtpellets om dezelfde hoeveelheid benutbare warmte te kunnen leveren.

Waarom horen we nu pas over het bestaan van houtpellets?

De stookkosten van een pelletkachel liggen nu 35% lager dan de stookkosten van verwarming door middel van aardgas. Dit komt door de enorme stijging van de aardgas prijzen (en daar-door de maandelijkse energierekening).

Men is op zoek naar milieu- en portemonnee vriendelijke oplossingen voor het verwarmen van een huis. Hiervoor wordt o.a. gekeken naar de landen om ons heen waar de pelletkachel fors in opmars is. Alleen al gezien het verschil in stookkosten zal duidelijk zijn dat houtpellets steeds meer bekend zullen worden.

Zitten er andere stoffen in houtpellets?

Neen, houtpellets worden gemaakt van uitsluitend zuiver zagemeel zonder enige toevoeging van lijm of andere stoffen. Dit zuivere zagemeel wordt onder hoge druk samengeperst tot een houtpellet. De glans die te zien is aan de zijkant van de houtpellets ontstaat door de hars die in het hout aanwezig is.

De houtpellets van diverse bedrijven voldoen uiteraard aan de strenge DIN-normen die waken over de calorische waarde, vochtigheidsgraad, resthoeveelheid e.d.

Zijn er verschillende kwaliteiten houtpellets?

Ja, het voornaamste verschil zit in de hardheid van het persen van de houtpellets. Hoe zachter de pellets, hoe lager de kwaliteit. Zachtere houtpellets maken meer stof en leveren minder rendement. Houtpellets van lage kwaliteit zullen blijven drijven in water, goede zullen zinken.

De houtsoort is bij houtpellets minder van belang voor de kwaliteit dan bij blokken brandhout. Immers: een blok eikenhout weegt veel meer dan een identieke blok dennenhout, omdat eikenhout een veel vastere structuur heeft. Als er echter zagemeel van gemaakt wordt en dan geperst tot houtpellets, is de structuur (en dus de houtsoort) minder van belang.

Specialisten levert alleen houtpellets van de beste kwaliteit, omdat met deze houtpellets de pelletkachels jarenlang zonder problemen blijven functioneren.

Wordt er ook boomschors in verwerkt in houtpellets?

Neen, het is technisch niet mogelijk om boomschors te vermengen in de pellets van 6 mm, die gebruikt worden in pelletkachels voor huishoudelijk gebruik.

De houtpellets die gebruikt worden voor industriële toepassingen (o.a. de volledige fabriek van Volvo Gent) en elektriciteitscentrales (verschillende omgebouwde steenkolencentrales werken op houtpellets) hebben een grotere diameter. Deze industriële houtpellets bevatten wel houtschors.

Zijn houtpellets overal te koop?

Ja, houtpellets zijn op meerdere plaatsen te koop. Een goed bedrijf levert houtpellets met een DIN plus norm. Dit is in feite een kwaliteitskeurmerk welke aangeeft dat het om goede houtpellets gaat. De kwaliteit van houtpellets is van belang voor het te halen rendement (hoe beter de kwaliteit hoe minder nodig) en voor het behoud van de kachel.

Als iedereen hier houtpellets wil, waarom stijgt de prijs dan nog niet?

De prijs wordt niet alleen bepaald door de vraag. Ook aanbod is een belangrijk onderdeel. Het aanbod van hout is prima, want hout is een Europese grondstof. Beursspeculaties, internationale spanningen, tekorten of een oorlog in het nabije oosten hebben geen invloed op de prijs van het hout. De prijs van gezaagd hout, evenals houtpellets, is al jaren vrij stabiel.

Op Europese schaal is het houtpellet verbruik in Nederland een peulenschil. De vraag in ons land stijgt inderdaad, maar ook het aanbod stijgt. Wekelijks komen er in heel Europa nieuwe houtpellet-fabrieken bij, want iedereen is overtuigd van de enorme mogelijkheden van houtpellets.

Kunnen er ook houtpellets van andere grondstoffen gebruikt worden?

Er wordt momenteel volop geëxperimenteerd om houtpellets te maken van bv. maïs, zonnebloem-pitten, veenmos en stro. Maar voorlopig zijn er nog te veel ongewenste bijwerkingen. Bij de af-koeling van rookgassen van maïs ontstaat een corrosieve stof die de schouwbuis aantast. Bovendien is maïs een voedergewas en kan men de vraag stellen of het verantwoord is om voedsel te gebruiken voor verwarming. Vooralsnog geven houtpellets het beste resultaat.

Hoe moet je houtpellets bewaren?

Op een gewone droge plaats (garage, tuinhuis etc), het liefst op een houten pallet. Onder een open afdak is, tenzij voor een korte periode, minder aangewezen wegens dauw of sneeuw. De houtpellets kunnen dan teveel vocht opnemen.

De zakken houtpellets van 15 kg laten zich zeer gemakkelijk stapelen en nemen weinig ruimte in. Eén ton houtpellets komt overeen met ongeveer 1,4 kubieke meter.

Hoe lang kunnen houtpellets bewaard worden?

In normale omstandigheden kunnen houtpellets meerdere jaren bewaard worden. In de praktijk levert een specialist 1 of 2 x per jaar een voorraad om het hele jaar te kunnen stoken. Met het oog op prijsspeculaties, zoals voor stookolie, heeft het inkopen van grote hoeveelheden houtpellets geen zin.

Worden houtpellets steeds in zakken geleverd?

De zakken houtpellets van 15 kg zijn handig, proper en nog door iedereen hanteerbaar.

In het buitenland is leveren van houtpellets per tankwagen heel populair, omdat daar heel veel gebruikers een silo hebben geïnstalleerd. In ons land is voor tankleveringen vooralsnog weinig vraag, dus er is ook heel weinig aanbod. Sommige leveranciers kunnen wel houtpellets aanleveren in big bags van 750 à 1000 kg.

Heb ik een schoorsteen nodig?

Voor een pelletkachel volstaat een afvoer naar buiten toe. Een goed werkende schoorsteen is dus niet nodig. Een pelletkachel kan zelfs in een appartement geïnstalleerd worden. Een gat in de buitenmuur is voldoende om de verbrandingsgassen af te voeren. Indien er een schoorsteen aanwezig is, is dit uiteraard de beste afvoer mogelijkheid.

Is er veel as van houtpellets?

Bij een verbranding van houtpellets in een pelletkachel ontstaat slechts 1% as. Dus 1000 kg houtpellets geeft ongeveer 1 kg as.

Kan ik houtpellets branden in een houtkachel?

Ja, houtpellets kunt u branden in een houtkachel maar dat is alleen mogelijk als u gebruikt maakt van een speciale korf voorzien van fijne roosters, zodat de houtpellets er niet doorheen vallen. Een goed bedrijf adviseert voor dit gebruik de Celsico® houtbriketten. Deze houtbriketten ontstaan uit dezelfde grondstoffen (onbehandeld zuiver hout) en hebben bijna de zelfde calorische waarde als de houtpellets. Houtbriketten geven meer warmte en branden langer dan eenzelfde hoeveelheid gewoon brandhout. De verbranding is mooier en vollediger door een zeer laag vochtgehalte zoals bij houtpellets.